Ukeplaner for AKS

Aktivitetsskolen blå logo

På AKS skjer nye spennende ting hve uke! Til høyre finner du ukeplanene for denne høsten.