Egen leselærer

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Dybedahl har laget og pilotert lokale kartleggingsprøver knyttet til leseopplæringsplanen. Hun har lesekurs med grupper og enkeltelever.

Dybedahl har også kursing av lærere på fellestid. Hun støtter lærerne i arbeidet med lese- og læringsstrategier. Leselæreren har en veilederfunksjon og gir litteraturveiledning til trinnene.