Leselærer

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Dybedahl har laget og pilotert lokale kartleggingsprøver knyttet til leseopplæringsplanen. Hun har lesekurs med grupper og enkeltelever. Kursing av lærere på fellestid. Støtter lærere i arbeidet med lese- og læringsstrategier. Hun har en veilederfunksjon og gir litteraturveiledning til trinnene.