Skoleskyss

Møllergata skole

 

Hvem kan få skoleskyss?

  • Elever på 1.trinn har rett til gratis skyss dersom korteste gangvei er 2 km eller mer
  • Elever på 2. – 10.trinn har rett til gratis skyss dersom korteste gangvei er 4 km eller mer
  • Elever på 1. – 10. trinn med særlig farlig/vanskelig skolevei, eller som på grunn av funksjonshemming eller skade ikke kan komme seg til skolen selv, har rett til gratis skyss uavhengig av gangavstand til skolen.
  • Elever som har delt bosted og går på en kommunale skole, kan ha rett til gratis skyss også til det bostedet som ligger utenfor kommunegrensa, såfremt reisetiden ikke er uforsvarlig lang
     

Søknadsskjema for skoleskyss sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Husk å merke med Møllergata skole