AKS Møllergata har gratis kjernetid for 1.-4. trinn

AKS-figur-veldig-glad-blå

Oslo Kommunes revidert budsjett viser at elever fra 1.-4 trinn på Møllergata skole får gratis kjernetid fra 1. august 2020-30. juni 2021.

Barn, foresatte og ansatte kan juble over denne gledelige nyheten.

Foresatte får tilbakebetalt hele eller deler av august og september faktura.

Skolen sammen med bydel St. Hanshaugen og FAU har i sommer fremmet en sak over Byrådet i Oslo om å gi våre barn gratis kjernetid videre.

Vi takker for alles innsats vedrørende dette.