Elevrådet på FNs Barnekonvensjon

Elevrådsrepresentanter ved Møllergata

Den 20. november fylte FNs barnekonvensjon 30 år.

I den anledning hadde elevrådene ved Møllergata, Bolteløkka og Ila skole en konferanse den 19. november hvor selvfølgelig barnas rettigheter sto i fokus.


På selve jubileumsdagen var elevrådsleder og nestleder ved skolen med på et arrangement i regi av blant annet Bufdir og Barne- og familiedepartementet.

Korpset fra Steinerskolen, Jallarhorn ønsket gjestene velkommen. Flere kjente personer, alt fra politikere og artister, bidro til en flott

30-årsmarkering, og nydelig mat ble servert.