Innskriving av elever skoleåret 2018/2019

Skolebarn

 Tirsdag 5. desember kl. 17.00-19.00 i personalrommet (1. etasje, inngang B)

 

Det inviteres til omvisning på skolen i forbindelse med innskrivingen i dette tidsrommet.

 

Det gis alternativt mulighet for innskriving tirsdag 5. og onsdag 6. desember på skolens kontor kl. 08 – 15.

De som ikke har anledning til å komme på disse dagene må ta kontakt med skolen for avtale innskriving av sin skolestarter.

 

Vi minner om at barnet skal skrives inn ved Møllergata skole selv om:

 

    - det søkes om utsatt skolestart

    - det søkes om skolebytte til annen skole i Oslo (også privatskole)

    - det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole

    - familien planlegger flytting våren 2018

 

For ytterligere informasjon, kontakt skolen ved rektor eller sosiallærer.

 

Vel møtt!