Klesbyttemarked

Velkommen til klesbyttemarked!

FAU arrangerer kledbyttemarked på skolen onsdag 13.november.

Sted: festsalen

Tid: 16.30-18.00