Planleggingsdag på SKAR

rektor og ansatte på Skar

Skoleferien nærmer seg slutten og som vanlig har alle lærere ved Møllergata skole hatt en planleggingsuke for å legge alt til rette for det nye skoleåret. Det er planlegging av undervisning, men også praktisk arbeid med å gjøre klasserom klare for høstens skolestart.

Vi gleder oss alle til å se dere igjen.