Velkommen til Møllergata skole

Rektor ønsker velkommen