Velkommen til nytt skoleår!

velkommen!
  • 2.–7.trinn: kl. 08.45–12.30
  • 1. trinn:  kl. 09.45–12.30


Oppmøte i skolegården.

Aktivitetsskolen er åpen fra 12.30.

Velkommen!