Utlån av skolen

 

Møllergata skole har utlån/utleie av skolens gymsal fra september til mai. Inneværende skoleår er det utleie/utlån mandag-torsdag. Det er ikke utleie/utlån helger eller i skolens ferier.
 

Frivillige organisasjoner 


Møllergata skole låner og leier ut sine lokaler til frivillige organisasjoner i henhold til Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. Søknadsskjema finner du for nedlasting lengre ned på siden. Søknadsfrist er satt til 1. juni for lån/leie påfølgende skoleår.


Privatpersoner og grupper


Skolen leier også ut lokaler til privatpersoner og grupper.

Utleiepriser for skoleåret 2017/18:

Gymsal - 708,- pr. time

Svømmehall - 708,- pr.time

Spesialrom - 405,- pr.time

Klasserom - 246,- pr.time

AKS cafè og kjøkken - 473,- 

 

Søknadsfrist er 1. juni for leie påfølgende skoleår. Prisene endres hvert år.

Vi ber om at alle søknader om leie/lån av lokaler sendes skolen på epost: mollergata@ude.oslo.kommune.no

 

Søknadsskjema for leie av skolen.

 

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organsisasjoner i Oslo kommune.