Kort om "Mølla"

Midt i sentrum av Oslo
1.–7. skole
Ca. 275 elever
Oslos eldste skole (1861)
Norges eldste skolemusikk korps (1901)

Les mer her (Skolens historie)