Hovedseksjon

Arbeid mot mobbing

Skolen skal lytte til deg hvis du mener at barnet ditt ikke har det bra på skolen. Du kan be oss om tiltak både skriftlig og muntlig, men vi anbefaler at du gjør det skriftlig.

Vi ber deg å sende din henvendelse til rektor: Alf.Thomas.Ringdal@ude.oslo.kommune.no

Du kan også kontakte oss alene eller sammen med barnet og be om tiltak for at ditt barn får det bedre på skolen. Du som forelder har ikke ansvaret for å foreslå de beste løsningene, men du kan be om tiltak du tror vil fungere. Du kan også be oss å sette i gang tiltak som du mener er passende.

Du kan spørre oss om hva som blir gjort for å løse problemet.