Driftsstyret

Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning. Medlemmene representerer eier som er Oslo kommune.

Foreldrerepresentantene velges i FAU og representantene for de ansatte velges på personalmøte. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

 

Her finner dere driftsstyrereglementet. 

Dokumenter

Driftsstyrets medlemmer

Maria Mercedes Repela - foresatt
Anne Breistein - foresatt 
Kari-Janne Tiltnes - ansatt
Kirsten Munthe-Kaas - ansatt
Tore Nærbø - ansatt
Nassira Abdellaoui - ansatt
Kathinka Bull-Engelsen - politisk representant
Julie Lødrup - politisk representant
Øydis Lebiko - politisk representant
Torkel Kvåle - politisk representant 
Lars Erik Becken - politisk representant