Hovedseksjon

Driftsstyret

Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning. Medlemmene representerer eier som er Oslo kommune.

Foreldrerepresentantene velges i FAU og representantene for de ansatte velges på personalmøte. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

Her finner dere driftsstyrereglementet. 

Dokumenter

Driftsstyrets medlemmer


Sara Hatab- ansattes representant
Raymond Leine- ansattes representant

Malin Debrunner-politisk valgt representant

Kenneth Lydersen- politisk valgt representant

Ane Nøstvold- politisk valgtrepresentant

Marika Norvin- foresattes representant

Truls Brekke- foresattes representant