Driftsstyret

Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning. Medlemmene representerer eier som er Oslo kommune.

Driftsstyrene i grunnskolene har følgende representasjon:

 • 2 foreldre - 3 vararepresentanter
 • 2 ansatte - 2 vararepresentanter
 • 3 eksterne som er politisk oppnevnt - 3 vararepresentanter

Foreldrerepresentantene velges i FAU og representantene for de ansatte velges på personalmøte. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

Medlemmene i Driftstyret 2016-2018 er:

 • Gry Melanie Mellegaard Hadji, foresatt, medlem 
 • Lars-Erik Becken, politisk, medlem
 • Torkel Kvaale, politisk, medlem
 • Ingrid Ophaug Dahl, politisk, medlem
 • Kathinka Bull-Engelsen, politisk, vara
 • Julia Lødrup, politisk, vara
 • Trine Dybedahl, ansatt, medlem
 • Nassira Abdellaoui, ansatt, medlem
 • Dagfinn Hertzberg, foresatt, medlem
 • Torunn Alberg, foresatt, vara
 • Maha Ahmed Ali, foresatt, vara