Driftsstyret

Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Rektor vil forberede de saker styret skal behandle og følge opp vedtakene. Styret skal legge føringer for skolens virksomhet og prioriteringer innen gitte rammer i regelverk og budsjett. Styrets viktigste sak vil være skolens årsbudsjett. Dernest vil det være viktig for styret å følge med på hvilke resultater skolen oppnår og slik bidra til kvalitetssikring ved skolen. Styret skal også uttale seg om saker skolen har til høring fra høyere skolemyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur- og utdanning. Medlemmene representerer eier som er Oslo kommune.

Foreldrerepresentantene velges i FAU og representantene for de ansatte velges på personalmøte. Styremedlemmene oppnevnes for 2 år av gangen.

 

Her finner dere driftsstyrereglementet. 

Dokumenter

Driftsstyrets medlemmer


Tore Nærbø - ansatt
Raymond Leine- ansatt
Malina Ladina Debrunner

Vidar Isaksen

Asgeir Nordengen

Inga Mari Ramsfjeld-Kind

Kenneth Lydersen

Eldar Hosteland

Anne Nøstvold

Merit Reiertsen