Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier:

Navn:  Mette Aulie 
Tilstede: mandag, onsdag, torsdag og fredag 
Tlf: 47780834

E-post: metteirenhansen.aulie@bsh.oslo.kommune.no

 

Fysioterapeut:

Navn: Charlotte Bjørnsgaard Jacobsen 
Tilstede: ved behov
Tlf: 90411540

E-post: charlottebjornsgaard.jacobsen@bsh.oslo.kommune.no

Målet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på. Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Elevene følges opp av skolehelsetjenesten etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår. Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven)