Kontakt AKS

Leder Aktivitetsskolen: 

Mara Trana
Telefon: 23466604
Mobil: 90541722
E–post: mara.trana@ude.oslo.kommune.no

Baseleder LILLE–AKS (1. og 2. trinn):

Ingunn Harket
Telefon: 23466610
E–post: inhaa008@osloskolen.no

Prosjektleder G–AKS (Gratis Kjernetid 3. og 4.trinn):

Stephanie Beyer
Telefon: 95028816
E–post: stephanie.beyer@ude.oslo.kommune.no