Organisering av dagen

1.–4.trinn & M1:

08.45–10.30: 1.økt

10.30–10.50: Spising

10.50–11.20: Storefri

11.20–12.20: 2.økt

12.20–12.35: Lillefri

12.35– 13.20/13.50: 3.økt 

5.–7.trinn & M2:

08.30–10.00: 1.økt

10.00–10.15: Lillefri

10.15–10.35: Spising

10:35–11:50: 2.økt

11.50-12.20: Storefri

12.20–13.50/14.05: 3.økt