Organisering av dagen

1.–4.trinn & M1/M2:

08.45–10.30: 1.økt

10.30–10.50: Spising

10.50–11.20: Storefri

11.20–12.35: 2.økt

12.35–12.50: Lillefri

12.50–13.50/14.05: 3.økt 

5.–7.trinn & M3

08.30–10.15: 1.økt

10.15–10.30: Lillefri

10.30–11.45: 2.økt

11.45–12.05: Spising

12.05–12.35: Storefri

12.35–14.05/14.20: 3.økt