Hovedseksjon

Organisering av dagen

1.–4.trinn & M1:

08.45–10.30: 1.økt

10.30–10.50: Spising

10.50–11.20: Storefri

11.20–12.35: 2.økt

12.35–12.50: Lillefri

12.50– 13.35/13.50: 3.økt 

5.–7.trinn & M2:

08.30–10.15: 1.økt

10.15–10.30: Lillefri

10.30–10.50: Spising

10:50–12.05: 2.økt

12.05-12.35: Storefri

12.35–13.35/14.05: 3.økt