Hovedseksjon

Miljøterapeut

Miljøterapautens oppgaver: 

  • Hun følger opp og veileder foresatte og elever
  • Hun har forebyggende samtaler for elever med behov for voksenkontakt 
  • Hun er sparringspartner og støtte for lærere med krevende enkeltelever
  • Hun er et bindeledd til barnevern og andre institusjoner
  • Hun sørger for bedre rutiner og dokumentasjon i oppfølging av psykososialt miljø
  • Hun utarbeider og følger opp standarder for psykososialt miljø i tett samarbeid med sosiallærer

 

For mer informasjon, kontakt Line Halvorsen:

line.halvorsen@ude.oslo.kommune.no