Hovedseksjon

Når en elev flytter

Foresatte finner skjema for å melde flytting og søke om skolebytte på Oslo kommunes hjemmesider:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-grunnskole/

 

Bruk dette til å melde fra om flytting, til å søke om skolebytte, eller om å beholde plass på skole etter flytting. Dette er integrert i en såkalt "digital veiledet dialog". Foresatte logger seg inn via ID-porten.

 

I skjemaet kan foresatte:

  • melde flytting, og kreve plass på ny nærskole hvis de har flyttet til et nytt inntaksområde
  • søke om skolebytte
  • melde flytting og ev. søke om å beholde skoleplassen på skolen de har gått på