Vår profil

Skolegården
Møllergata skole er en sentrumskole lokalisert til området syd/vest for Akerselva i bydel St.Hanshaugen. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til flere av Oslo bys kulturinstitusjoner, noe som skolen benytter aktivt i sitt opplæringstilbud.  
 
Ved Møllergata skole er det for tiden ca. 250 elever på 1.-7.trinn. 70 % av elevene har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Medregnet en del av skolens ansatte er 35 ulike språk representert ved skolen. Møllergata er med sitt flerkulturelle miljø opptatt av å gi et best mulig opplæringstilbud til alle elevene som bor i skolens område.