IST Direkte

Oppstart:

2. trinn – 26.2.

G-AKS 3. og 4. trinn – 2.4.

I ISTDirekte vil kommunikasjonen skje på to ulike måter:

• Innlogging for foresatte

• Infotavlen

 

Innlogging for foresatte

Foresatte vil kunne logge inn via ID-porten. Vel innlogget kan foresatte opprette et eget brukernavn og passord som kan brukes parallelt med ID-porten for enklere innlogging


Primære tjenester som foresatte har tilgang til etter innlogging er:

• Avtaler

Mulighet til å registrere avtaler på et barn. F.eks. at barnet «hentes av morfar kl. 15.00, hver onsdag» / også hvordan halvplassen benyttes

 

• Melde om fravær fra AKS

Mulighet til å registrere fravær av barn, f.eks. ved sykdom.

 

• Melde om fri

Mulighet til melde om at barnet skal ha fri - en enkelt dag, flere dager eller gjentakende dager.

 

Infotavlen


Utover de primære tjenestene finnes også en rekke andre funksjoner, slik som påmelding til ferieAKS, mulighet til å sende meldinger, bildegalleri m.m. Det vil bli gitt ytterligere informasjon om disse, etter at systemet er tatt i bruk.

 

Det vil bli utdelt brukerdokumentasjon rettet mot foresatte, med lettfattelig beskrivelse av de ulike funksjonene, så snart systemet er tatt i bruk. Her vil man også finne informasjon om nettadresse og navn på applikasjonen.

Det gjøres oppmerksom på at IST Direkte ikke skal benyttes til registrering av sensitiv informasjon om barna, verken av foresatte eller av ansatte, og skal kun brukes i AKS sammenheng.

Eventuelle spørsmål kan rettes til AKS leder Mara A Trana