Hovedseksjon

Norsk intensivt språkkurs (NISK)

Trine Nisk

Elever ved skolen kan få tilbud om et språkkurs. Kurset vil vare i åtte uker, med 8 økter av 30 minutter over en 8 ukers periode.

Kurset organiseres med 3–6 elever i gruppen. Målet med kurset er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter.

Les mer om NISK på Oslo kommunes nettsider
Les mer om NISK i denne nyheten fra Osloskolen