Hovedseksjon

Regler på skolen vår

Klasseromsregler

 1. Jeg gjør som jeg blir bedt om med en gang.
 2. Jeg er snill og høflig mot andre.
 3. Jeg holder hender og føtter for meg selv.
 4. Jeg hører etter når andre snakker.
 5. Jeg rekker opp hånda når jeg vil si noe, og venter på tur.
 6. Jeg jobber og snakker lavt.
 7. Jeg gjør så godt jeg kan for å bli ferdig med skolearbeidet mitt i tide.
 8. Jeg passer på skolen vår, andres arbeid og eiendeler.

 

Trivselsregler – På Møllergata skole:

 • Er vi presise.
 • Tar vi vare på skolen vår.
 • Får alle være med i leken.
 • Hører elevene på de voksne.
 • Snakker vi hyggelig til hverandre.
 • Er det ingen som slår eller sparker.
 • Er det ingen som spiser godteri i skoletiden.

 

Ordensregler

 • Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken.
 • Yttertøy, lue, caps og hette skal av i timen.
 • Ta med matpakke hver dag.
 • Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletiden. Heller ikke for å kjøpe mat.
 • Penger hører ikke hjemme på skolen. Dersom du har med penger skal de ligge i sekken.
 • Det er kun de som har tatt sykkellappen som skal sykle til skolen.
 • Sykler og sparkesykler skal settes på eget stativ for sykler utenfor skolens område.


Konsekvenser

Hvis jeg ikke følger reglene kan dette skje:

 • I skoletiden har de voksne rett og plikt til å snakke meg til rette.
 • Foreldrene mine får melding om at jeg ikke har fulgt reglene.
 • Jeg må erstatte det jeg har ødelagt med vilje eller ved uforsiktig lek.
 • Jeg kan sitte igjen etter skoletid.
 • I alvorlige tilfeller kan jeg bli bortvist fra undervisningen eller aktiviteten for enkelttimer eller resten av dagen.
 • Jeg kan i en periode miste friminutt og/eller ha friminutt på et annet tidspunkt enn klassen min.
 • Jeg kan i en periode ha undervisning i egen gruppe eller alene med en voksen på et eget rom.