Ukeplaner for AKS

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

På AKS skjer nye spennende ting hve uke! Til høyre finner du ukeplanene for våren 2021.