Ledelse og ansatte

Alle e-poster sendes til skolens felles e-post adresse:  mollergata@ude.oslo.kommune.no

Ledelse og administrasjon: 

Rektor:

Alf Thomas Ringdal

Fungerende Assisterende rektor:

Catrin Hansen

Fungerende Undervisningsinspektør:

Merete Hannigan

Leder Aktivitetsskolen:

Mara A. Trana

Prosjektleder Gratis AKS 3.-4. trinn:
Stephanie Beyer

Sosiallærer:
Ellen Neverdal

Konsulent 1:

Dzenela Filipovic

Konsulent 2:

Line Arntsen 

Vaktmester:

Soner Yildirim
Tlf: 93 63 82 18

Miljøterapeut:

Line Halvorsen
Tlf: 95 09 71 93

Ansatte på trinn: 

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

Mottak 1

Mottak 2

Mottak 3

Mottak 4

Faglærere

Assistenter

AKS - Aktivitetsskolen

 

1.trinn

1A - Ingrid Idunn Mallaug
1B - Anna Swift
1C - Christina Søderstrøm

2.trinn
2A - Elisabeth Rogde
2B - Marte Kvissel Hohle
2C - Katrine Sandelin

3.trinn

3A - Anne-Maj Bæckman
3B - Line Angell Reiersdal

4.trinn

4A - Julie Lundby Løkken
4B - Sara Hatab

5.trinn

5A -  Stine Sørensen

6.trinn

6A - Charlotte Botillen Vardehaug
6B - Kirsten Munthe-Kaas

7.trinn

7A - Anne Rekdal

Mottak 1

Cecilie Bang (permisjon til 23.10)
Rahila Sajid

Mottak 2

Nassira Abdellaoui

 

Faglærere

Tore Nærbø - Faglærer kunst & håndverk og naturfag 
Kevin Lundevall - Faglærer kroppsøving og matematikk
Solveig Hægstad - Spes. ped. 5.-7. trinn
Bjørn Tore Anderssen - Spes. ped
Bjørnar Wærnes -  Faglærer kroppsøving og spes. ped
Rahila Sajid - Faglærer mottak
Ingrid Fossehagen - 1-4 MerLæring ressurslærer 2. trinn
Raymond Leine - 1-4 MerLæring ressurslærer 3. trinn
Arna Bjørnsdottir - 1-4MerLæring ressurslærer 1. trinn
Trine Dybedahl - 1-4MerLæring ressurslærer 4. trinn

Skoleassistenter

Johnny Rundhaug
Fabrice Jacob
Christian Aase
José Morandé
Bjørg Spiliotes
Marta Jesionowska
Gaute L. Noem

AKS

José Morandé - Baseleder 1.-2. trinn
Christian Aase - Barneveileder
Fabrice Jacob - Barneveileder
Yamina El Uaamari - Barneveileder
Nestor Nerona- Barn-og ungdomsfagarbeider
Marta Jesionowska  - assistent BMSB
Lars Vagle - assistent BMSB