Ledelse og ansatte

Alle e-poster sendes til skolens felles e-post adresse:  mollergata@ude.oslo.kommune.no

 

 

Rektor:

Alf Thomas Ringdal

 

Fungerende Assisterende rektor:

Catrin Hansen

 

Fungerende Undervisningsinspektør:

Merete Hannigan

 

Leder Aktivitetsskolen:

Mara A. Trana

 

Prosjektleder Gratis AKS 3.-4. trinn:
Stephanie Beyer

 

Sosiallærer:
Ellen Neverdal

 

Konsulent 1:

Dzenela Filipovic

 

Konsulent 2:

Line Arntsen 

 

Vaktmester:

Soner Yildirim

Tlf: 93 63 82 18

 

Miljøterapeut:

Line Halvorsen

Tlf: 95 09 71 93

 

Klikk her:

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

Mottak 1

Mottak 2

Mottak 3

Mottak 4

Faglærere

Assistenter

AKS - Aktivitetsskolen

 

1.trinn

1A - Ingrid Idunn Mallaug

 

1B - Anna Swift

 

1C - Christina Søderstrøm

 

2.trinn
2A - Elisabeth Rogde

 

2B - Marte Kvissel Hohle

 

2C - Katrine Sandelin

 

3.trinn

3A - Anne-Maj Bæckman

 

3B - Line Angell Reiersdal

 

4.trinn

4A - Julie Lundby Løkken

 

4B - Sara Hatab

 

5.trinn

5A -  Stine Sørensen

 

6.trinn

6A - Charlotte Botillen Vardehaug

 

6B - Kirsten Munthe-Kaas

 

7.trinn

7A - Anne Rekdal

 

Mottak 1

Cecilie Bang

 

Mottak 2

Nassira Abdellaoui

 

 

Faglærere

Tore Nærbø - Faglærer kunst & håndverk og naturfag 

Kevin Lundevall - Faglærer kroppsøving og matematikk

Solveig Hægstad - Spes. ped. 5.-7. trinn

Bjørn Tore Anderssen - Spes. ped

Bjørnar Wærnes -  Faglærer kroppsøving og spes. ped

Rahila Sajid - Faglærer mottak

Ingrid Fossehagen - 1-4 MerLæring ressurslærer 2. trinn

Raymond Leine - 1-4 MerLæring ressurslærer 3. trinn

Arna Bjørnsdottir - 1-4MerLæring ressurslærer 1. trinn

Trine Dybedahl - 1-4MerLæring ressurslærer 4. trinn

 

Skoleassistenter

Johnny Rundhaug

Fabrice Jacob

Christian Aase

José Morandé

Bjørg Spiliotes

Marta Jesionowska

Gaute L. Noem

 

AKS

 

José Morandé - Baseleder 1.-2. trinn

Christian Aase - Barneveileder

Fabrice Jacob - Barneveileder

Yamina El Uaamari - Barneveileder

Nestor Nerona- Barn-og ungdomsfagarbeider

Marta Jesionowska  - assistent BMSB

Lars Vagle - assistent BMSB