Ledelse og ansatte

Alle e-poster sendes til skolens felles e-post adresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no, merk med Møllergata skole.

Ledelse og administrasjon: 

Rektor:

Alf Thomas Ringdal

Assisterende rektor:

Ingvild Fredbo

Undervisningsinspektør:

Merete Hannigan

Leder Aktivitetsskolen:

Mara A. Trana

Prosjektleder Gratis AKS 3.-4. trinn:
Stephanie Beyer

Sosiallærer:
Ellen Neverdal

Konsulent 1:

Dzenela Filipovic

Konsulent 2:

Line Arntsen 

Vaktmester:

Soner Yildirim
Tlf: 93 63 82 18

Miljøterapeut:

Line Halvorsen
Tlf: 95 09 71 93

Ansatte på trinn: 

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7.trinn

Mottak 1

Mottak 2

Faglærere

Assistenter

AKS - Aktivitetsskolen

 

1.trinn

1A - Katrine Sandelin
1B - Christina Søderstrøm
1C - Anna Swift

2.trinn
2A - Guro Helene Strand
2B - Sara Hatab

3.trinn

3A - Elisabeth Rogde
3B - Marte Kvissel Hohle

4.trinn

4A - Yasemin Topcu
4B - Anne-Maj Bæckman

5.trinn

5A -  Anne Rekdal
5B - Morten Thyholt

6.trinn

6A - Rana Abuwad

7.trinn

7A - Marius Hole
7B - Kirsten Munthe-Kaas

Mottak 1

Kari-Janne Tiltnes

Mottak 2

Nassira Abdellaoui

 

Faglærere

Tore Nærbø - Faglærer kunst & håndverk og naturfag 
Kevin Lundevall - Faglærer kroppsøving og matematikk
Solveig Hægstad - Spes. ped. 5.-7. trinn
Bjørn Tore Anderssen - Spes. ped
Bjørnar Wærnes -  Faglærer kroppsøving og spes. ped
Rahila Sajid - Faglærer mottak
Ingrid Fossehagen - 1-4 MerLæring ressurslærer 4. trinn
Raymond Leine - 1-4 MerLæring ressurslærer 3. trinn
Arna Bjørnsdottir - 1-4MerLæring ressurslærer 1. trinn
Trine Dybedahl - ressurslærer

 

Skoleassistenter

Johnny Rundhaug
Fabrice Jacob
Christian Aase
Bjørg Spiliotes
Fouad El-Hatri
Liliana Tapia
Zena Williams
Lars Vagle

AKS

José Morandé - Baseleder 1.-2. trinn
Christian Aase - Barneveileder
Fabrice Jacob - Barneveileder
Yamina El Uaamari - Barneveileder
Nestor Nerona- Barn-og ungdomsfagarbeider