Åpningstider

LILLE–AKS (1. og 2. trinn):

Heldagsplass: 

  • 07.30–16.30 (hentes innen 16.15) 
  • Hver dag i skolens ferier med unntak av Juli, julaften, nyttårsaften og alle helligdager


Halvdagsplass:

  • etter skoletid–16.00
  • 2 dager i skolens hele ferieuker

 

G–AKS (3. og 4. trinn):

Heldagsplass:

  • 07.30–16.30 (hentes innen 16.15)
  • Hver dag i skolens ferier med unntak av Juli, julaften, nyttårsaften og alle hellidager

 

Gratis kjernetid:

  • etter skoletid–16.00 (barna blir sendt hjem kl.16.00, hvis dere ønsker å hente må det skje før 16.00)
  • 2 dager i skolens hele ferieuker