Om AKS Møllergata

Møllergata hoppetau

Møllergata AKS er en av to skoler i Oslo som mottar prosjektmidler mellom 2016-2020 for å kunne levere gratis aktivitetsskole til tredje- og fjerdetrinns elever.

Prosjektets hovedmål er å øke deltakelsen på AKS og gi trening innenfor grunnleggende ferdigheter som muntlig fremstilling, skriving, lesing, regning og IKT blant påmeldte elever. Med resultater fra kartleggingsprøver og brukerundersøkelser kan Utdanningsetaten fastslå de positive konsekvenser av dette tiltaket.

Motivasjonen for å delta på AKS er primært foresatte i arbeid sitt ønske om pedagogisk tilsyn for sitt barn. Interessen for å delta på AKS som et sosialiserings- og fagligutviklingstiltak har økt også blant hjemmeværende foresatte. AKS er finansiert gjennom statsmidler og inntektsgradert foreldrebetaling.

AKS kan derimot oppfattes som en barnehage for større barn eller en vanlig skolefritidsordning. Det er de ansattes jobb å overbevise alle foresatte om at ved å tillate deres barn å melde seg på aktiviteter utenom den ordinære skoledagen får de muligheter til berikelse og akademisk forbedring. Aktiviteter som AKS tilbyr er et hjørnestein av den samlede dyrking som gir barn erfaring med samspill, ledelse, selvstendighet og ansvar. Barn utvikler sosial kompetanse, selvtillit og de etablerer gode relasjoner med omsorgsfulle voksne.

AKS bidrar til at barn får tilgang til positive rollemodeller, et trygt sted å lære og leke, i en rimelig priset og et sikkert læringsmiljø i urbane omgivelser.

Vårt tilbud omfatter pedagogisk, kulturell, helse- og næringskomponenter. Barna blir gitt en matbit, lesestund, frilek og muligheter til rikelig eksponering til norske tradisjoner, scene- og kreativkunst, IKT, språktrening, forskjellige læringsstøttende aktiviteter (LSA) og selvfølgelig fysisk aktivitet.

Våre ansatte består av velutdannede enkeltpersoner med varierte kompetanse og bakgrunn. Tre av våre barneveiledere har nylig fullført et to-årlig høgskolestudium for ansatte i Aktivitetsskolen. Vi har også barn og ungdomsfagarbeidere som kan ta seg av barn med særskilt behov.