Hovedseksjon

Plan for sosialpedagogisk arbeid

Mølla

Planen beskriver det vi mener er viktig for bygging av et positivt læringsmiljø og den enkeltes opplevelse av trivsel, trygghet, helse og læring. Både voksne og barn har ansvar for å nå skolens sosiale mål

Sosialpedagogisk arbeid