Aktivitetstilbud

Utesjakk

MÅLOMRÅDE

INNHOLD

MÅLGRUPPE

ANSVAR

Fysisk aktivitet og lek

Svømming

Gymaktiviteter

Frilek i skolegården

Læringsstøttendeaktiviteter

Alle

Alle

Alle

Alle

Livredder

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Lekser og fordypning

 

Leksestund

Leksehjelp

 

Rollelek/begrepstrening

LSA: Multi og Salaby

Temabaserte turer

Data

Alle

Minoritets-språklige

Alle

Alle

Alle

Alle

Assistenter

Assistenter

 

Assistenter

Assistenter

Prosjektleder

Assistenter

 

Natur, teknikk og miljø

Turer i nærmiljøet

Sopp-og bærtur

Turer til stranden

Mattelek/konstruksjonsbygging

Fiske

Hemmelig oppdrag

Påmeldte i ferien

Påmeldte i ferien

Påmeldte i ferien

Alle

4. tr

G-AKS

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Prosjektleder

Mat og helse

Frukt og grønnsaksdager

Fiske dager

Innlæringsdager i hygiene

Alle

Alle

Alle

Assistenter

Assistenter

Baseleder

Kunst, kultur og kreativitet

 

Tegnekurs

Den Mangfoldige scenen

Forming etter sesong

Turer til museer

Teaterturer

Alle

Påmeldte

Alle

Påmeldte

Påmeldte

Assistenter

eksterne

Assistenter

Baseleder

AKSleder

Svømming – fire av våre ansatte er sertifiserte livreddere. Grupper med 12 barn fra 2.-4. trinn får informasjon om sine svømmetider.

 

Gymaktiviteter. Trening i grovmotorikk ved ballspill, høydehopp, tautrekking,

Inne-bandy, fallskjermaktiviteter, dans og turn. Aktiviteter tilpasses barnas alder.

Leksestund – barn med foresatte med minoritetsbakgrunn som ønsker å gjøre lekser på skolen, kan få hjelp etter undervisningstiden. Vi har lesestunder i vårt mini-bibliotek. Vi bruker smartboard og øver oss i regning, norsk, musikk, dans.

 

Rollelek/begrepstrening –Vi har to eventyrskap med plastfigurer som styrker barnas evne til å gjenfortelle kjente og selvkomponerte eventyr. Det finnes konkreter som hjelper barna bli kjent med begreper. Barn får øve seg i samspill, konflikthåndtering og forske seg på sin plass i forhold til andre. Teateraktiviteter bidrar til utvikling av selvtillit og kreativitet.