Aktivitetstilbud

Utesjakk

MÅLOMRÅDE

INNHOLD

MÅLGRUPPE

ANSVAR

Fysisk aktivitet og lek

Svømming

Gymaktiviteter

Frilek i skolegården

Læringsstøttendeaktiviteter

Alle

Alle

Alle

Alle

Livredder

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Lekser og fordypning

 

Lesestunder i biblioteket

Matteleker

Koding

Leksestund

Leksehjelp

 

Rollelek/begrepstrening

LSA: Multi og Salaby

Temabaserte turer

Data

Alle

Alle

4.tr

Alle

Minoritets-språklige

Alle

Alle

Alle

Alle

Assistenter

Assistenter

Ude

Assistenter

Assistenter

 

Assistenter

Assistenter

Prosjektleder

Assistenter

 

Natur, teknikk og miljø

Turer i nærmiljøet

Sopp-og bærtur

Turer til stranden

Mattelek/konstruksjonsbygging

Fiske

Hemmelig oppdrag

Påmeldte i ferien

Påmeldte i ferien

Påmeldte i ferien

Alle

4. tr

G-AKS

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Assistenter

Prosjektleder

Mat og helse

Matagenter

Frukt og grønnsaksdager

Fiske dager

Innlæringsdager i hygiene

3.-4.tr

Alle

Alle

Alle

Prosjektleder

Assistenter

Assistenter

Baseleder

Kunst, kultur og kreativitet

 

Teater/kor

Tegnekurs

Den Mangfoldige scenen

Forming etter sesong

Turer til museer

Teaterturer

Alle

Alle

Påmeldte

Alle

Påmeldte

Påmeldte

eksterne

Assistenter

eksterne

Assistenter

Baseleder

AKSleder

Svømming – fire av våre ansatte er sertifiserte livreddere. Grupper med 12 barn fra 2.-4. trinn får informasjon om sine svømmetider.

 

Gymaktiviteter. Trening i grovmotorikk ved ballspill, høydehopp, tautrekking,

Inne-bandy, fallskjermaktiviteter, dans og turn. Aktiviteter tilpasses barnas alder.

Leksestund – barn med foresatte med minoritetsbakgrunn som ønsker å gjøre lekser på skolen, kan få hjelp etter undervisningstiden. Vi har lesestunder i vårt mini-bibliotek. Vi bruker smartboard og øver oss i regning, norsk, musikk, dans.

 

Rollelek/begrepstrening –Vi har to eventyrskap med plastfigurer som styrker barnas evne til å gjenfortelle kjente og selvkomponerte eventyr. Det finnes konkreter som hjelper barna bli kjent med begreper. Barn får øve seg i samspill, konflikthåndtering og forske seg på sin plass i forhold til andre. Teateraktiviteter bidrar til utvikling av selvtillit og kreativitet.