Hovedseksjon

Tidlig Innsats Early Years (TIEY)

Hvorfor TIEY?

Elevene får tilpasset opplæring etter hvor de er i sin utvikling.

  • Alle får lik oppmerksomhet og mulighet for læring.
  • Alle får utfordringer.
  • Alle får bruke den tid de trenger.
  • De som trenger det får en NY START (individuelt kursprogram)


Lærerstyrt stasjon er selve nøkkelen i opplegget

Her foregår læring av nytt stoff. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter.

På de andre stasjonene jobber elevene selvstendig eller de får hjelp av hverandre.

Her gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd, og typisk stoff er hvor eleven trenger ytterligere trening og automatisering