Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges årlig et elevrådsstyre med inntil 5 representanter: Leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer
Elevrådet ved Møllergata har møter ca 1 gang pr mnd.
 
Elevene skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings– og skolemiljø. Elevrådet skal kunne uttale seg i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.
 

Elevrådet jobber med trivselen på skolen, arrangerer hvert år Møllas Talenter og samarbeider med elevrådene til Ila og Bolteløkka skoler om en årlig elevrådskonferanse.

Leder, nestleder og kontaktlærer for elevrådet er representert i Møllergata Skolemiljøutvalg. Elevrådsstyret har også nær kontakt med rektor.

Kontaktlærer for elevrådet er Stian Krog.

Det er i henhold til Opplæringsloven § 11-2 at det skal være et elevråd for 5.-7. trinn ved hver grunnskole og for 8.–10. trinn med representanter for elevene. En lærer ved skolen skal ha som oppgave å hjelpe elevene i elevrådsarbeidet. Kontaktlæreren for elevrådet har møte- og talerett i elevrådet.