Hovedseksjon

Strategisk plan

Møllergata skoles strategiske plan for 2021 viderefører og styrker skolens faglige og metodiske satsning de siste 5-6 årene.

Skolen har hatt en meget god resultatutvikling som følge av skolens strategiske valg.

Vi har vårt hovedfokus på elevenes grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.

Skolen har hatt fokus på leseopplæring i 6 år med en levende leseopplæringsplan som skisserer metodevalg for hvert enkelt klassetrinn.