Hovedseksjon

Skolens historie

Ballbinge
Skolen som er tegnet av arkitekt J.W.Nordan, sto ferdig i januar 1861 og ble senere utvidet i 1893 og 1933. Skolens fire bygninger er bevaringsverdige grunnet kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Dagens Møllergata holder til i 3 av bygningene. Bygg A ble rehabilitert i 1997, mens bygg B sto ferdig rehabilitert høsten 2014. Bygg C åpnet etter rehabilitering våren 2015.
 
Oslo skolemuseum har disponert bygg D siden 2000. Det er mye norsk skolehistorie i Møllergata som er viktig å ta vare på for kommende generasjoner.
Møllergata skolekorps ble som det første skolekorpset i Norge, dannet i 1901 ved Møllergata skole av daværende dirigent William Farre.
 
Møllergata skole markerte sitt 150-årsjubileum i 2011. Gjennom skoleåret 2010-2011 ble ulike arrangement tilknyttet 150-årsjubileet som jubileumsforestilling, aktivitetsuke, kildegransking i Oslo byarkiv og Oslo skolemuseum mv integrert i læringsarbeidet.

Kort om "Mølla"

Midt i sentrum av Oslo

1.-7. skole

Ca. 250 elever

Oslos eldste skole (Skolens historie)

Norges eldste skolemusikk korps (1901)

Møllasangen

A.Selstad

 

MØLLERGATA SKOLE DU ER VÅR,

NY OG GAMMEL, VAKKER HER DU STÅR.

EN GANG DU DEN FØRSTE

OG DEN ALLER STØRSTE

VAR I BY'N FOR OVER HUNDRE ÅR.

 

FAR OG MOR HAR OGSÅ VANDRET HER,

DERFOR HAR VI BARN DEG NÅ SÅ KJÆR.

HER VI FINNER HYGGE

OG VIL TROFAST BYGGE

PÅ ALT GODT VI DAGLIG LÆRER DER.

 

DERFOR GIR VI GJERNE DEG EN SANG.

TAKK FOR LEK OG LÆRDOM DAGEN LANG

ALLE GODE MINNER,

SOM OSS SAMMEN BINDER,

TAR VI MED OSS FRA VÅR SKOLEGANG.