Skolens historie

Ballbinge
Skolen som er tegnet av arkitekt J.W.Nordan, sto ferdig i januar 1861 og ble senere utvidet i 1893 og 1933. Skolens fire bygninger er bevaringsverdige grunnet kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Dagens Møllergata holder til i 3 av bygningene. Bygg A ble rehabilitert i 1997, mens bygg B sto ferdig rehabilitert høsten 2014. Bygg C åpner etter rehabilitering våren 2015.
 
Oslo skolemuseum har disponert bygg D siden 2000. Det er mye norsk skolehistorie i Møllergata som er viktig å ta vare på for kommende generasjoner.
Møllergata skolekorps ble som det første skolekorpset i Norge, dannet i 1901 ved Møllergata skole av daværende dirigent William Farre.

Møllergata skole er en sentrumskole lokalisert til området syd/vest for Akerselva i bydel St.Hanshaugen. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til flere av Oslo bys kulturinstitusjoner, noe som skolen benytter aktivt i sitt opplæringstilbud.  
 
Ved Møllergata skole er det for tiden ca. 250 elever på 1.-7.trinn. 70 % av elevene har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Medregnet en del av skolens ansatte er 35 ulike språk representert ved skolen. Møllergata er med sitt flerkulturelle miljø opptatt av å gi et best mulig opplæringstilbud til alle elevene som bor i skolens område.

I tillegg til ordinære klasser har skolen lang tradisjon med å ha mottaksklasser for språklige minoritetselever elever som nylig er kommet til Oslo. Skoleåret 2014-15 har vi 3 mottaksgrupper og en alfabetiseringsgruppe. Elevene går i mottak/alfabetiseringsgruppe i et år før de integreres i ordinære klasser.  Med eget svømmebasseng har skolen videre mulighet til å gi alle elevene svømmeopplæring hvert år fra 1.-7.trinn.
 
Møllergata aktivitetsskole er et godt og innholdsrikt tilbud for elevene på 1.-4.trinn etter skoletid. Sommerskolen i Oslo har hatt base ved Møllergata siden 2009.
Skolens hovedsatsing fremover er gjennom aktiv profilering å øke elevantallet og utvide skolens tilbud for å befeste Møllergata som en viktig og god skole i Oslo.
 
Skolens faglige satsingsområder er utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom utvidet tenkning rundt språkopplæring, realfag og bruk av IKT.

Møllergata skole markerte sitt 150-årsjubileum i 2011. Gjennom skoleåret 2010-2011 ble ulike arrangement tilknyttet 150-årsjubileet som jubileumsforestilling, aktivitetsuke, kildegransking i Oslo byarkiv og Oslo skolemuseum mv integrert i læringsarbeidet.
 
Med dette inviteres alle som tilhører Møllergata å bidra til fortsatt utvikling av skolen til det beste for våre elever!
Kort om "Mølla"

Midt i sentrum av Oslo

1.-7. skole

Ca. 250 elever

Oslos eldste skole (Skolens historie)

Norges eldste skolemusikk korps (1901)

Møllasangen

A.Selstad

 

MØLLERGATA SKOLE DU ER VÅR,

NY OG GAMMEL, VAKKER HER DU STÅR.

EN GANG DU DEN FØRSTE

OG DEN ALLER STØRSTE

VAR I BY'N FOR OVER HUNDRE ÅR.

 

FAR OG MOR HAR OGSÅ VANDRET HER,

DERFOR HAR VI BARN DEG NÅ SÅ KJÆR.

HER VI FINNER HYGGE

OG VIL TROFAST BYGGE

PÅ ALT GODT VI DAGLIG LÆRER DER.

 

DERFOR GIR VI GJERNE DEG EN SANG.

TAKK FOR LEK OG LÆRDOM DAGEN LANG

ALLE GODE MINNER,

SOM OSS SAMMEN BINDER,

TAR VI MED OSS FRA VÅR SKOLEGANG.