Våre baser

Lille-AKS: 

Lille–AKS er 1. og 2. trinn.

Baseleder: Ingunn Harket
Barneveileder: Christian Aase
Barneveileder: Nestor Nerona
Barneveileder: Yamina El Uaamari
Barneveileder: Peter Phan

G-AKS: 

G–AKS er 3. og 4. trinn.

G-AKS er projektet "gratis kjernetid for 3. og 4. trinn. Alle elever i 3. og 4. trinn kan gå gratis på AKS etter skoletid og fram til 16.00 og 2 hele dager i hele ferieuker. AKS er stengt i juli og på hellidager.

Prosjektleder: Stephanie Beyer
Barneveileder: José Morandé
Barneveileder: Fabrice Jacob
Praktikant: Romaysae Atif