Hovedseksjon

Våre baser

Lille-AKS: 

Lille–AKS er 1. og 2. trinn.

Alle elever i 1. og 2. trinn kan gå gratis på AKS etter skoletid og fram til 16.00 og 2 hele dager i hele ferieuker. AKS er stengt i juli og på hellidager.

Baseleder: José M. Gonzalez
Barneveiledere: Christian Aase

                             Kjerstin Engen

                            Henok Haile

                            Peter Phan

Ressurs BMSB: Jonas Stålnæcke

                     

                                      

 

G-AKS: 

G–AKS er 3. og 4. trinn.

Alle elever i 3. og 4. trinn kan gå gratis på AKS etter skoletid og fram til 16.00 og 2 hele dager i hele ferieuker. AKS er stengt i juli og på hellidager.

Baseleder: José M. Gonzalez

Barneveiledere: Trond Håkon Andreassen

                              Fabrice Eric Jacob

                              Linda Haidar

                              Adrian Bianchini Deloveris

Barn og Ungdomsfagarbeider: Yamina El-Uaamari

Ressurs BMSB:  Izabela Rudka