Våre baser

Lille-AKS: 

Lille–AKS er 1. og 2. trinn.

Baseleder: José M. Gonzalez
Barneveiledere: Christian Aase

                           Fouad El-Hatri

                           Peter Phan

                           Defne Yildirim

 

Barneveileder BMSB: Yamina El-Uaamari

Forsterkning 1. trinn: Anna Kristina Slettan

                                      Simen Holsæter

 

G-AKS: 

G–AKS er 3. og 4. trinn.

G-AKS er  "gratis kjernetid for 3. og 4. trinn. Alle elever i 3. og 4. trinn kan gå gratis på AKS etter skoletid og fram til 16.00 og 2 hele dager i hele ferieuker. AKS er stengt i juli og på hellidager.

Baseleder: José M. Gonzalez

Barneveiledere: Maysaa Alissa

                           

                           Fabrice Eric Jacob

Aktivitetsleder: Frida Enoksen

 

                                       Ea Serpinsky-Bø