Hovedseksjon

Lån og leie av skolens lokaler

Møllergata skole har utlån/utleie av skolens gymsal fra september til mai. Inneværende skoleår er det utleie/utlån mandag-torsdag. Det er ikke utleie/utlån helger eller i skolens ferier.

Frivillige organisasjoner 

Møllergata skole låner og leier ut sine lokaler til frivillige organisasjoner i henhold til Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. Søknadsskjema finner du for nedlasting lengre ned på siden. Søknadsfrist er satt til 1. juni for lån/leie påfølgende skoleår.

Privatpersoner og grupper

Skolen leier også ut lokaler til privatpersoner og grupper.

Utleiepriser for skoleåret 2022/2023:

  • Gymsal - 792,- pr. time
  • Svømmehall - 792,- pr.time
  • Spesialrom - 455,- pr.time
  • Klasserom - 328,- pr.time
  • AKS cafè og kjøkken - 536,- 

Søknadsfrist er 1. juni for leie påfølgende skoleår. Prisene endres hvert år.

Vi ber om at alle søknader om leie/lån av lokaler sendes til: postmottak@osloskolen.no 
Merk søknad med Møllergata skole.

Søknadsskjema for leie av skolen.

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organsisasjoner i Oslo kommune.