Hovedseksjon

Lån og leie av skolens lokaler

Møllergata skole har utlån/utleie av skolens lokaler og basseng fra 01. september til 31. mai. Inneværende skoleår er det utlån/utleie mandag-torsdag. Det er ikke utleie/utlån helger eller i skolens ferier. 
Se oversikt over ferie og fridager i skolen.

Frivillige organisasjoner 

Møllergata skole låner og leier ut sine lokaler til frivillige organisasjoner i henhold til Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune. Søknadsskjema finner du for nedlasting lengre ned på siden. 

Privatpersoner og grupper

Skolen leier også ut lokaler til privatpersoner og grupper. 

Utleiepriser for skoleåret 2022/2023:

  • Gymsal - 841,- pr. time
  • Svømmehall - 841,- pr. time
  • Spesialrom - 483,- pr. time
  • Klasserom - 348,- pr. time
  • Bursdagsfeiring i AKS cafè og kjøkken - 568,-

Søknad

Søknadsskjema for leie av skolen.
Søknadsfrist er 1. juni for lån/leie påfølgende skoleår. Timeprisene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.
Vi ber om at alle søknader om leie/lån av lokaler sendes til: postmottak.mollergata@osloskolen.no

 

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organsisasjoner i Oslo kommune.