Hovedseksjon

Barnetog 17. mai

17. mai tog Slottet flagg

I år går Møllergata skole som nummer 107 i toget. Elevene som deltar har meldt seg på i en egen påmelding på skolen.

Program 17. mai:

kl. 11.15: Taler i skolegården

kl. 11.30: Oppstilling  

*ca. kl.11.45: Avmarsj fra skolen til vår tildelte plass i toget på Youngstorget

*ca. kl. 12.20: Avmarsj fra Youngstorget

*ca. kl.13.45: Vi er tilbake i skolegården. FAU arrangerer leker og salg av mat og drikke i skolegården når toget er tilbake.

 

*Vi gjør oppmerksom på at disse tidene er veiledende og at vi erfaringsvis vil bruke mer tid enn antatt.