Mottaksklassene på tur i høst

mottak i oslofjorden